Rezervácia termínu
Fyzio blog 1. March 2023

Nitra

Funkčná diagnostika pri problémoch s kĺbmi

Jedným zo základných predpokladov úspešnej liečby pohybového aparátu u každého človeka je cielená diagnostika (kineziologický rozbor), ktorou Vás fyzioterapeut na vstupnom vyšetrení prevedie. K pohybovej diagnostike sa vo fyzioterapii používajú špeciálne postupy a testy na vyhodnotenie pohybových vzorov a tie následne  vedú k stanoveniu terapeutického plánu.  Inovatívne postupy, nové poznatky a rozširovanie znalostí v tejto oblasti je nesmierne dôležité práve pre správne nastavený rehabilitačný a terapeutický plán. 

Aj to je jeden z dôvodov, prečo sa naše fyzioterapeutky zúčastnili vzdelávacieho kurzu pod názvom Funkčná diagnostika pohybového aparátu, ktorý organizoval športový fyzioterapuet Phdr. Tomáš Kulan v Trnave.  Kurz bol zameraný na funkčnú diagnostiku ramenného, bedrového, kolenného a členkového kĺbu. Nie je náhodou, že sa kolegyne zamerali práve na túto problematiku. Jednou z najvyužívanejších služieb v našom centre je unikátna terapia pre kĺby a väzivá, ktorá je koncipovaná ako alternatíva k injekčnej infiltrácii kĺbov. Transport účinných látok bez injekčnej aplikácie - Needle Free Infiltration

TriJALUX kĺbovú výplň aplikujeme patentovaným prístrojom TECAR LAB N-Fi, ktorý kombinuje 3 synergicky pôsobiace účinné energie, ktoré zabezpečia infiltráciu účinných látok do ošetrovaného miesta bez nutnosti injekčnej aplikácie:

  1. Rádiofrekvenčná stimulácia 480 kHz
  2. Nízkofrekvenčná 10 Hz stimulácia
  3. Ultrazvuková tlaková vlna

Tieto energie zároveň podporujú a urýchľujú hojenie a  regeneráciu ošetrovaného miesta. Ošetrenie je úplne bezbolestné a účinok a úľavu od bolesti častokrát cítite už po prvej aplikácii.

 

Kolegyňa Bc. Lucia Šurániová nás previedla množstvom prebraných tém a priebehom absolvovaného kurzu, ktorý veríme bude prínosný najmä pre návštevníkov nášho centra v podobe znalostí pretavených do diagnostických postupov a návrhov terapeuticko-liečebných plánov. 

 

„V rámci diagnostiky, nás školiaci fyzioterapeut, oboznamoval aj s možnosťami liečby. Hovorili sme si o najčastejšie sa vyskytujúcich diagnózach u bežnej populácie, ale aj u športovcov.     Pri ramennom kĺbe sme si objasnili problematiku Impingement syndrómu ramenného kĺbu (stav, kedy dochádza k zápalovým zmenám a zužovaniu priestoru v kĺbe), zamrznutého ramena, či syndrómu rotátorovej manžety. Následne sme sa venovali diagnostike ramenného kĺbu. V spojitosti s bedrovým kĺbom sme si hovorili o artrotických zmenách v danom kĺbe a Impingement syndróme bedrového kĺbu. V rámci jeho vyšetrenia sme preberali aj funkčnú diagnostiku driekovo-krížovej chrbtice, krížovo-bedrového (SI) skĺbenia i patologické postavenia panvy. Dané oblasti úzko súvisia s problematikou bedrového kĺbu. V rámci kolenného kĺbu sme riešili ako odlíšiť vnútrokĺbové a mimokĺbové poškodenia. Vysvetlili  a ukázali sme si vyšetrenia väzov a meniskov kolenného kĺbu. Ďalej sme sa venovali problematike členkového kĺbu. Jeho najčastejším poškodením je vyvrtnutie členku  (distorzia). Ozrejmili sme si jednotlivé stupne takéhoto poškodenia a jeho následné riešenia.

     Kurz prebiehal v príjemnom prostredí. Počas kurzu sme mali priestor na diskusiu a otázky.  Pán doktor Kulan uvádzal príklady zo svojej praxe, aj spolu s obrazmi z magnetickej rezonancie jednotlivých patológii. Ukázali sme si vyšetrenie svalov (konkrétne hamstringov) prostredníctvom ultrasonografie.

     Kurz bol bohatý na informácie a tešíme sa, ako novonadobudnuté poznatky využijeme v praxi pri našich klientoch vo Winmed Centre v Nitrianskych Hrnčiarovciach.“

Bc. Lucia Šurániová fyzioterapeut
© 2022 Winmed centrum
Created by SVKmedia